ถ้าเราจะบอกว่า อย่าเครียด เป็นภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

ถ้าเราจะบอกเพื่อนของเราว่า อย่าเคลียดเลย เป็นภาษาอังกฤษ จะใช้คำไหนประโยคแบบไหนได้นะ ตัวอย่างประโยคที่สามารถเอาไปบอกคนอื่นได้ว่า อย่าเคลียดเลย เป็นภาษาอังกฤษ Don’t overthink it. Don’t think too much Don’t think too much about it. Don’t stress it!   Relax! Don’t worry! แต่ห้ามใช้คำว่า Don’t be […]

Read Article →