ชุดคำศัพท์ที่ควรรู้ถ้าจะอธิบายกราฟต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ

การอธิบายกราฟประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม เป็นต้น หลักการอธิบายหรือสรุปควรเขียนจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด โดยใช้ขั้นตอนดังนี้ Highest / Most popular Next / Followed by The least popular / Lowest แต่อย่างไรก็ตามในบางครั้งกราฟก็มีความหลากหลาย เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถใส่คำศัพท์ต่างๆเพื่อไปขยายการอธิบายของกราฟนั้นๆได้ มาดูชุดคำศัพท์ในการอธิบายกราฟที่ควรรู้กัน About = เกือบ ใกล้ๆ Almost identical = […]

Read Article →