กริยาอะไรบ้างห้ามใช้กับ Present Continuous

โครงสร้างของประโยค Present Continuous เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ประกอบด้วย   S+ (is/am/are)+V.-ing แต่ก็ยังมีกริยาบางตัวที่เป็นข้อยกเว้น ห้ามเติม -ing เด็ดขาด ซึ่งกริยาเหล่านี้เรามักจะเห็นในรูปแบบธรรมดา  น้อยมากหรือแทบไม่มีเลยว่าจะเติม -ing เพราะกรียาที่เติม -ing ส่วนใหญ่จะมีความหมายว่า กำลัง… เช่น running = กำลังวิ่ง eating = กำลังกิน เป็นต้น  พูดแล้วมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีคำไหนบ้างที่ห้ามใช้กับ Present Continuous […]

Read Article →