หลักการใช้ The

The เป็น article อีกตัวหนึ่งที่สำคัญ นอกจาก a, an เพื่อไว้วางหน้าคำนาม ซึ่ง the จะใช้กับคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจง สามารถนำหน้าคำนามได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ และคำนามนับไม่ได้ทั้งที่อ่านออกเสียงขึ้นต้นด้วนสระและพยัญชนะโดยหลักการใช้ the ก็มีหลายแบบที่เป็นกฎข้อบังคับหรือเงื่อนไขทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สำคัญและต้องรู้ จะใช้ The เมื่อ ใช้กับคำนามที่ได้กล่าวถึงไปแล้วครั้งหนึ่ง เช่น A man and a woman were walking in the park. […]

Read Article →