หลักการใช้ Which

Which เป็นคำแสดงคำถามแปลว่า สิ่งไหน อันไหน แบบไหนจากหลายๆสิ่ง โดยมีวิธีใช้คือใช้กับคำนามเพื่อถามประเภทขอคำนามนั้น มีหลักการใช้ดังนี้ 1. Which+ Noun+ V. to do+ Subject+ V. Infinitive ? หรือ Which+ Nounนับได้/ไม่ได้เอกพจน์+ V. to do+ Subject+ V.1 ? ตัวอย่าง Which cake do […]

Read Article →