เราเป็นส่วนเกิน ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

มีใครสงสัยกันไหมว่า ถ้าเราจะบอกว่า เราเป็นส่วนเกิน เป็นภาษาอังกฤษจะพูดได้ว่าอย่างไรนะ การบอกกว่า เป็นส่วนเกินหรือก้างขว้างคอกับคนที่เป็นแฟนกัน เราสามารถใช้สำนวนภาษาอังกฤษว่า Third wheel หรือ Fifth wheel ก็ได้ ถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่า Third wheel ถ้าแปลตรงตัวจะหมายถึง ล้อที่สาม ที่มองว่าเป็นส่วนเกินมาจากการเปรียบเทียบกับรถที่มี 2 ล้อ(รถจักรยานหรือจักรยานยนตร์) และในแบบเดียวกันกับ Fifth wheel ล้อที่ห้า ที่เป็นการมองว่าเป็นส่วนเกินมาจาก รถที่ปกติมี 4 ล้อ (รถยนต์) […]

Read Article →

from scratch หมายความว่าอะไรนะ?

หลายคนอาจจะเคยเห็นหรือได้ยินสำนวนที่ว่า Make something from scratch หรือ … from scratch แต่ไม่ทราบว่ามันมีความหมายว่าอะไร … from scratch เป็น สำนวน Idioms ที่มีความหมายว่า เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลย หรือ เริ่มต้นจากศูนย์ (จากเริ่มต้นจริงๆ) นั้นเอง ตัวอย่างประโยคที่ใช้… from scratch ในประโยคก็ เช่น Make something from […]

Read Article →

การถามเกี่ยวกับสถานภาพ

ปกติเวลาเราพบเจอหรือทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ เราก็อยากจะรู้ว่าบุคคลที่เราสนทนาด้วย สถานะเป็นอย่างไร โสด หรือว่าแต่งงานแล้ว ดังนั้นสำนวนการถามเกี่ยวกับสถานะภาพก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ลองมาดูกันว่ามีสำนวนใดบ้างที่เราสามารถนำไปใช้ได้ สำนวนที่ใช้ถามสถานภาพ – Are you single or married? คุณโสดหรือว่าแต่งงานแล้ว? – Are you single? คุณโสดใช่ไหม? – Is Tony single? โทนี่โสดใช่ไหม? -Are you married? คุณแต่งงานแล้วใช่ไหม? -Is […]

Read Article →

Record แปลว่าบันทึกข้อมูลอย่างเดียวหรือเปล่า?

คำว่า Record แปลว่า การบันทึกข้อมูล บันทึกเทป เมื่อนำคำนี้มาใช้ในสำนวนเราก็จะได้สำนวน On the record และ Off the record มาดูความหมายของสำนวนและความต่างกัน On the record จะหมายถึง ข้อมูลที่ทุกคนสามารถทราบได้ เป็นข้อมูลที่เปิดเผย Off the record จะหมายถึง ข้อมูลที่บอกเพื่อให้ทุกคนทราบแต่ไม่ใช่เพื่อกระจาย เหมือนเป็นความลับที่เราให้อีกคนหนึ่งทราบเพียงคนเดียว ประมาณว่าข้อมูลที่บอกคุณสำหรับคุณเพียงคนเดียว ห้ามบอกว่ามาจากใคร ส่วน Just […]

Read Article →

สำนวน Bowl someone over!! คืออะไร ?

จากสำนวน  Bowl someone over นั้น  Bowl ในที่นี้เปรียบเสมือน ลูกโบว์ลิ่ง ที่แสดงลักษณะ การโยนโบว์ลิ่ง ทำให้ พิน ล้มลง เหมือนกับ ทำให้เหล่าพินที่ล้มแตกตื่น เพราะฉะนั้น   To bowl someone over. = to surprise or shock some. หรือ แปลว่าการทำให้ใครบางคนตกใจ แปลกใจ นั่นเอง ตัวอย่าง […]

Read Article →