สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ในภาษาอังกฤษ

มาต่อจากครั้งที่แล้ว สัญลักษณ์ต่างๆในภาษาอังกฤษ แต่คราวนี้เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เราควรจะรู้ไว้เป็นความรู้เบื้องต้น   สัญลักษณ์ ชื่อในภาษาอังกฤษ ชื่อในภาษาไทย + Plus, Add บวก – Minus ลบ × Multiply คูณ ÷ Divide หาร % Percent เปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ) = Equal to เท่ากับ ≈ Almost […]

Read Article →