รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดแพร่เป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด แพร่ พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ เมืองแพร่ Mueang Phrae ร้องกวาง Rong Kwang ลอง Long สูงเม่น Sung Men เด่นชัย Den Chai สอง Song วังชิ้น Wang Chin หนองม่วงไข่ Nong Muang Khai  

Read Article →