ตารางสรุปการใช้งาน Since กับ For

เพื่อนๆบางคนอาจจะยังงงๆกับการใช้ For และ Since กันอยู่ มาดูตารางง่ายๆสรุปการใช้งานที่เพื่อนๆสามารถเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง For และ Since  กันแบบง่ายๆ โดยมาดูได้จากตารางด้านล่างนี้กันเลย For ใช้กับการระบุช่วงเวลานั้นๆ Since ใช้กับการบอกจุดเริ่มต้นของเวลานั้นๆ 15 minutes 7 o’clock 7 days Friday 12 months June 10 years 2019 A long […]

Read Article →