รับปริญญาภาษาอังกฤษใช้คำไหน

ช่วงรับปริญญาหลายคนคงมีความจำเป็นจะต้องเขียนใบลาลางานกับหัวหน้าซึ่ง แน่นอนว่าลากิจ แต่จะอธิบายเหตุผลของการลากิจว่าไปรับปริญญา เป็นภาษาอังกฤษ ก็นึกคำศัพท์ไม่ออก ครั้งนี้มาดูกันว่า จะใช้คำไหนได้บ้างพิธีซ้อมรับปริญญา จะใช้คำว่า  commencement rehearsal พิธีรับปริญญา จะใช้คำว่า commencement exercise หรือบางครั้งจะใช้ graduation ceremony ก็ได้เพราะฟังดูแล้วตรงความหมายดีเนื่องจาก commencement เป็นแบบอเมริกา ตัวอย่าง My friend will attend a commencement ceremony. (US) My […]

Read Article →