โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษทั่วไป รู้ไว้ใช้เอาตัวรอด EP3

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปที่ช่วยให้คุณสามารถเอาตัวรอดได้ ในตอนที่ 3 มีดังนี้ Rumor has it that + Subject + Verb โครงสร้างประโยคนี้สามารถใช้พูด ประมาณว่า ฉันได้ยินมาว่า… ฉันได้ข่าวว่า… ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ได้ ตัวอย่าง Rumor has it that she cheated on him. Ruumor has it that […]

Read Article →

ชุดคำศัพท์ที่ควรรู้ถ้าจะอธิบายกราฟต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ

การอธิบายกราฟประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม เป็นต้น หลักการอธิบายหรือสรุปควรเขียนจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด โดยใช้ขั้นตอนดังนี้ Highest / Most popular Next / Followed by The least popular / Lowest แต่อย่างไรก็ตามในบางครั้งกราฟก็มีความหลากหลาย เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถใส่คำศัพท์ต่างๆเพื่อไปขยายการอธิบายของกราฟนั้นๆได้ มาดูชุดคำศัพท์ในการอธิบายกราฟที่ควรรู้กัน About = เกือบ ใกล้ๆ Almost identical = […]

Read Article →

การถามระยะเวลา How long…?

การถามระยะเวลา how long… เป็นการแสดงคำถาม แปลว่า นานเท่าไหร่? ใช้ถามระยะเวลาของการกระทำกริยานั้นๆ  สามารถใช้ได้ 2  วิธีดังนี้1. ใช้ถามระยะเวลาจากอดีตมาถึงปัจจุบันว่ามีเวลานานเท่าไหร่แล้ว จะใช้โครงสร้าง คือ How long+ have + Subject+ Verb 3 ? ตัวอย่าง How long have you been here? เวลาตอบจะตอบระยะเวลา เช่น […]

Read Article →