Take on มีได้หลายความหมายนะ

Take on เป็นวลีกริยาหรือ Phrasal Verbs ที่สามารถมีได้หลายความหมาย ดังนี้   ความหมายที่หลากหลายของ Take on Take on : การยอมรับเงื่อนไขการทำงาน หรือการรับผิดชอบต่องาน ตัวอย่าง I wanted to make a good impression so I took on two new […]

Read Article →

สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเพลง

สำนวนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่มีความหลากหลายมาก และเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเหมือนกัน เพราะโดยทั่วไปแล้วสำนวนนั้นเกิดจากการเปรียบเทียบ การดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของคนชาติๆนั้นๆ มันจึงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเข้าใจพอสมควรถ้าหากเราจะต้องเรียนรู้สำนวนต่างชาติ อย่างไรก็ตามวันนี้เรามีสำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเพลงมาฝาก มาเรียนรู้พร้อมกัน It takes two to tango หมายถึง เหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้ง 2 อย่างที่ต้องรับผิดชอบเหมือนกัน เช่น The argument with your friend isn’t all your fault. It takes two to […]

Read Article →