ไฟฟ้าดับ!!! ภาษาอังกฤษใช้อะไรดี

รู้ไหมว่า ไฟฟ้าดับ เขา ไม่ได้ใช้ Turn off นะ จะบอกให้ Turn off น่ะแปลว่า ปิดไฟ ปิดสวิตช์ แต่กรณีถ้าไฟฟ้าดับ ใช้งานไม่ได้ ไม่ว่าจะ กรณี ฝนตก ไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไฟดับ ไฟไม่มาจะใช้คำเหล่านี้ได้ Power Outage แปลว่า ไฟดับ โดยประกอบไปด้วย สองคำ คือ Power = […]

Read Article →