ภาษาพูดและภาษาเขียนใน ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ซึ่งส่วนใหญ่ภาษาพูดมักจะย่อหรือละคำจากภาษาเขียนที่มีความยาวเพื่อให้การพูดคุยมีความเป็นกันเอง ไม่เป็นทางการมากเกินไป บางครั้งเราจะพบว่าบางทีภาษาอังกฤษที่ฝรั่งพูดเราก็ไม่เคยได้เรียนหรือได้พบเจอประโยคนั้นๆเลย นอกจากจะได้พูดคุยกับเจ้าของ ภาษาถึงจะทราบเอง ในบทความนี้มีประโยคตัวอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาให้ผู้อ่านได้นำไปใช้ในภาษาพูดเพื่อลดความเป็นทางการลง(Informal) ทำให้การพูดคุยมีความเป็นกันเองมากขึ้น เช่น ภาษาเขียนหรือภาษาพูดที่เป็นทางการ (formal) : How are you doing? ภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ (informal) : How you doing? หรือ How ya doing? ภาษาเขียนหรือภาษาพูดที่เป็นทางการ (formal) : Where […]

Read Article →