Linking Verb คืออะไร

Linking Verb เป็นกริยาที่สามารถแสดงความรู้สึกของประธาน ขยายปประธาน Linking Verb จะเป็นตัวเชื่อมคำนาม (N.) หรือคำคุณศัพท์ (Adj.) ก็ได้ นั่นหมายความว่าหลัง Linking Verb นั้นสามารถเป็นได้ทั้งคำนาม (N.) หรือคำคุณศัพท์ (Adj.) นั่นเอง  โดย Linking Verb นั้นมีหลายคำที่ควรรู้และน่าจดจำไว้ เนื่องจากในบางครั้งประโยคบางประโยคถ้าเราสามารถรู้ได้ทันทีเลยว่าคำไหนเป็น Linking Verb จะช่วยทำให้เราแยกโครงสร้างของประโยคได้ดีขึ้น ดังนั้นมาดูคำศัพท์ Linking Verb […]

Read Article →

การพูดถึงรูปร่างในภาษาอังกฤษ

ในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงรูปร่าง (Appearance) กันบ้าง หลายคนมักจะสับสน Personality กับ Appearance นั่นก็คือ บุคลิกภาพ และ รูปร่างนั่นเอง ถ้าจะให้อธิบายเพิ่มเติม Personalityก็จะเหมือนกับลักษณะนิสัยภายในที่แสดงออกให้เห็นได้ในภายนอก ในขณะที่ Appearance นั้นก็จะเป็นเหมือนลักษณะภายนอกที่ปรากฏออกมา ทั้งรูปร่าง หน้าตา การแต่งกาย สิ่งที่โชว์ให้เห็นสะดุดตา สวยหล่อดูดี เป็นต้น มาลองดูคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับ Appearance กัน Appearance แปลว่า รูปร่าง ท่วงที ซึ่งคำศัพท์ที่บ่งบอกว่าเป็นคนมีรูปร่างลักษณะแบบไหนก็มีหลายคำ […]

Read Article →