คุณทำงานอะไรภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

ถ้าเราจะถามว่าคุณทำงานอะไรหรอ จะบอกเป็นภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรกันนะ คำตอบคือเราสามารถพูดได้ว่า What do you do? หรือว่า What is your job? ก็ได้ แต่ระวังอย่าจำสับสนประโยค What do you do?กับ How do you do? นะ ซึ่งประโยคนี้มีความหมายว่าสบายดีไหม มาดูการใช้ What do you do? กับ […]

Read Article →