การกล่าวตอบกลับการขอบคุณนอกจาก You’re welcome

การรับเมื่อมีคนที่เราได้ช่วยเหลือ แล้วเขาทำการขอบคุณเราที่เราได้ช่วยเหลือเขา เราสามารถตอบเขาได้ว่า You’re welcome แต่ว่านอกจากประโยคนี้แล้วยังมีการตอบแบบอื่นๆได้อีกหลากหลายรูปแบบ เรามาดูกันดีกว่า ตัวอย่างถ้ามีคนบอกขอบคุณเราว่า Thank you for your help today. สามารถตอบได้ว่า ตอบแบบเป็นทางการ Formal You’re welcome. The pleasure is mine. You’re most welcome. We appreciate your business. […]

Read Article →

ประโยคภาษาอังกฤษที่บอกว่า “เธอมีความสามารถ” พูดได้หลายแบบ

การชมหรือพูดถึงบุคคลที่มีความสามารถ มีพรสวรรค์บางอย่าง ถือเป็นบทสนทนาที่น่าสนใจ เราสามารถใช้ประโยคที่หลากหลายในการกล่าวถึงใครบางคนว่าเก่ง มีความสามารถพิเศษได้ หลายแบบ ดังนี้ She is talented. She was born to… She’s a natural. She could do it in her sleep. She knows it inside out. She […]

Read Article →