เมื่อต้องร้องเรียน (Complaint) จะพูดแบบไหน

การร้องเรียนหรือในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า Complaint นั้นหลายครั้งมักเป็นเรื่องราวที่อ่อนไหว หรือมีความเกรงใจที่จะพูด แต่เพื่อให้เกิดการพัฒนาและมีคุณภาพในครั้งต่อๆไป การร้องเรียนจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเช่นกัน ดังนั้นในภาษาอังกฤษจึงมีแนวทางประโยคร้องเรียนได้หลายแบบ ซึ่งเรานำมาฝากกันด้านล่างนี้ รวมไปถึงถ้าหากเราอยู่ในฐานะผู้ถูกร้องเรียนด้วยจะพูดได้อย่างไรบ้าง มาดูกันเลย เมื่อคุณต้องร้องเรียน Making a complaint Excuse me, I am afraid Look, I am sorry to trouble you, but.. I have a […]

Read Article →