รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัดลำพูนเป็นภาษาอังกฤษ

รายชื่อของแต่ละอำเภอในจังหวัด ลำพูน พร้อมชื่อภาษาอังกฤษ เมืองลำพูน Mueang Lamphun แม่ทา Mae Tha บ้านโฮ่ง Ban Hong ลี้ Li ทุ่งหัวช้าง Thung Hua Chang ป่าซาง Pa Sang บ้านธิ Ban Thi เวียงหนองล่อง Wiang Nong Long  

Read Article →