รู้หรือไม่ว่า Have to แปลว่าต้อง!!

Have to เป็นคำที่แสดงถึงความจำเป็นในการทำบางสิ่งบางอย่างสามารถใช้แทน Must ได้ ฉะนั้น Have to จึงแปลว่าต้อง ตัวอย่าง I have to stop smoking. I can’t join the party on Friday. I have to do my report. You have […]

Read Article →