เข้าใจ Must และ Have to

เรื่อง Must และ Have to ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ชวนสับสนเสมอในการใช้ภาษาอังกฤษของใครหลายคน ดังนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจด้วยหลักการใช้ และดูตัวอย่างประกอบกัน   หลักการใช้ Must ใช้เมื่อต้องแสดงความต้องการภาระผูกพันในเชิงส่วนตัว ใช้ Must เมื่อผู้พูดคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็น ใช้แสดงภาระผูกพันในส่วนที่เพิ่มเติม ตัวอย่าง I must answer all the questions. I must go to bed earlier.   […]

Read Article →

รู้หรือไม่ว่า Have to แปลว่าต้อง!!

Have to เป็นคำที่แสดงถึงความจำเป็นในการทำบางสิ่งบางอย่างสามารถใช้แทน Must ได้ ฉะนั้น Have to จึงแปลว่าต้อง ตัวอย่าง I have to stop smoking. I can’t join the party on Friday. I have to do my report. You have […]

Read Article →