วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสุขภาพน่ารู้

ในภาษาอังกฤษมีวลีเกี่ยวกับสุขภาพหลายคำที่น่าเรียนรู้เพื่อนำมาใช้พูดได้ในชีวิตประจำวัน มาดูกันว่ามีคำไหนบ้าง Come to มีความหมายว่า มีสติ รู้สึกตัว เช่น When he came to, he was laying on the floor with his hands tied behind his back. Pass out มีความหมายว่า เป็นลม หมดสติ […]

Read Article →