Since และ For ฉบับย่อ เข้าใจง่ายขึ้นเยอะ

ครั้งนี้มาทำความเข้าใจ Since และ For แบบง่ายๆกันดูบ้าง เพราะปกติเรื่อง Since และ For นี้เป็นเรื่องที่ง่ายต่อการสับสนมากในการใช้งานทุกครั้ง แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เมื่อไหร่จะใช้ Sine แล้วเวลาไหนถึงใช้ For มาดูเทคนิคและตัวอย่างที่ทำให้เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมกัน FOR เป็นคำบุพบท (Preposition) แปลว่า สำหรับ ของ ถึง เพื่อ แต่ถ้าใช้ for เป็น คำเชื่อม (Conjunction) จะแปลว่า […]

Read Article →