Million และ Millions แตกต่างกันอย่างไร?

Million แปลว่า หนึ่งล้าน แต่ถ้าเราเติม s ไปจะแตกต่างกันไหมนะ วันนี้มาหาคำตอบกัน แต่ก่อนอื่นมาดูคำถามข้อนี้ก่อนว่า คุณจะตอบข้อไหน Japan has a population of almost…. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง A) 7 millions people หรือ         B)  7 million people จากคำถามด้านบนถ้าใครยังไม่รู้หรือไม่แน่ใจคำตอบมาดูคำอธิบายกัน แล้วคุณจะต้องตอบถูกอย่างแน่นอน     […]

Read Article →

สำนวนภาษาอังกฤษกับตัวเลขจำนวน

วันนี้เรามีสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับจำนวน เกี่ยวกับตัวเลขมาฝากกันเป็นความรู้ว่าฝรั่งนั้นได้เปรียบเทียบตัวเลข หรือจำนวนกับสิ่งใดบ้าง มาดูกันเลย All in one piece หมายถึง ปลอดภัย เช่น He got home from the party all in one piece. Ten to one หมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่ใกล้จะ.. เหมือนจะ.. เช่น Ten to […]

Read Article →

เลขคู่ เลขคี่ ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรกันนะ

เพื่อนๆสงสัยกันไหมว่า เลขคู่ในภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่าอย่างไร แล้วก็เลขคี่ด้วยละจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าไง คำตอบก็คือ เลขคู่ ในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Even number ตัวอย่างเลขคู่ก็คือ เลขที่หารด้วย 2 ลงตัว เช่น 2,4,6,8,10, … ส่วนเลขคี่ ในภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า Odd number ตัวอย่างเลขคี่ก็คือ เลขที่หารด้วย 2 ไม่ลงตัว มีเศษ (ตรงข้ามกับเลขคู่นั้นเอง) เช่น 1,3,5,7,9,11, … แล้วมีใครสงสัยกันไหมว่า แล้วเลข […]

Read Article →

ตัวเลข Prefixes ที่น่าเรียนรู้ในภาษาอังกฤษ

มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวเลข Prefixes เถอะ เพราะเรื่องตัวเลข Prefixes นั้นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากในการนำมาใช้ ถ้าเรารู้ความหมายของ Prefixes ของตัวเลขแต่ละตัวจะทำให้เราวิเคราะห์คำศัพท์ได้หลากหลายมากขึ้น สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า Prefixes คืออะไร จะขออธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า  Prefixes คือคำนำหน้า หรือคำที่เติมเข้าไปด้านหน้าของคำศัพท์แล้วทำให้ความหมายของคำศัพท์คล้อยไปตาม Prefixes นั้นๆ มาดู Prefixesของจำนวนตัวเลขและปริมาณกัน 1= Uni– แปลว่า หนึ่ง หนึ่งเดียว (one , Single) เช่น Uniform […]

Read Article →

การพูดหรืออ่านตัวเลขเยอะๆ ในภาษาอังกฤษ

เวลาเราอ่านหรือพูดถึงตัวเลขที่มีจำนวนเยอะๆ เป็นภาษาอังกฤษ เราควรจะอ่านอย่างไรดีนะ 567 Five hundred and sixty – seven 4,567 Four thousand, five hundred and sixty – seven 34,567 Thirty – four thousand, five hundred and sixty – seven […]

Read Article →

ตัวเลขแต่ละหลักในภาษาอังกฤษ

ในบทความนี้จะมาเขียนชุดตัวเลขตั้งแต่ หนึ่งร้อย ถึง หนึ่งพันล้าน เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่ง่ายต่อการจดจำและนำไปใช้ ดูแบบสั้นๆ แต่ต่อยอดใช้ได้ยาวๆ มาดูกันเลยกับชุดตัวเลขแต่ละหลักในภาษาอังกฤษ 100 = One hundred 1,000 = One thousand 10,000 = Ten thousand 100,000 = One hundred thousand 1,000,000 = One million 1,000,000,000 […]

Read Article →

1st 2nd 3rd ตัวเลข ordinal numbers

มาดูตัวเลข ordinal numbers หรือเรียงลำดับการใช้ที่ถูกต้อง กันดีกว่า ให้อุ่นใจว่าเราใช้ทุกวันนี้มันถูกต้องแน่นอน ซึ่งส่วนมากตัวเลขเหล่านี้ จะใช้สำหรับการเรียนงลำดับที่เห็นใกล้ๆตัวเราเลยก็คือวันที่ แน่นอนทุกๆเดือน ตัวเลขวันที่ 1-31 ต้องมีได้ใช้บ้างล่ะ มาดูกันเลยดีกว่า Table of ordinal numbers 1 to 100 1st           2nd       […]

Read Article →