คำศัพท์น่ารู้ในเหตุการณ์ไฟไหม้

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อย่างเช่นไฟไหม่ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ สติ ขอให้ทุกคนมีสติมาอันดับแรก แล้วคุณจะคิดหาทางออกได้เสมอ ดังนั้นมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้ไว้บ้าง เพราะถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันกับฝรั่งจะได้ใช้คำศัพท์ได้ถูกต้องอย่างมีสติ Firefighting หมายถึง ดับเพลิง Rescue หมายถึง กู้ภัย Coat หมายถึง เสื้อโค้ท,เสื้อคลุม Helmet หมายถึง หมวกนิรภัย Fire extinguisherหมายถึง เครื่องดับเพลิง Fire hydrant หมายถึง ดับเพลิง Axe หมายถึง ขวาน […]

Read Article →