กรณีที่จะไม่ใช้ Articles หรือ a , an , the [Part2]

อย่างที่บอกไปแล้วใน  [Part1] ว่ายังมีกรณีอีกหลายกรณีที่ไม่จำเป็นต้องใช้ Articles หรือ a , an , the มาดูกันต่อเลยว่ามีกรณีใดบ้าง –          นามนับไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อหมายถึงโดยทั่วไป จะไม่ใช้ Articles ตัวอย่าง War is hell. Thais are getting used to drinking milk. แต่ เมื่อมีคุณศัพท์อยู่วลีอยู่หน้าคำนามนับไม่ได้ ทำให้คำนมนั้นชี้เฉพาะจึงต้องใช้ Articles […]

Read Article →