ชื่อฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงานสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงานสำนักงานศาลยุติธรรม ภาษาอังกฤษ Sections/Sub-divisions/Units of the Office of the Judiciary หน่วยงานส่วนกลาง Central Offices and Divisions 1. สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม Office of the Judicial Administration Commission 1.1. กลุ่มช่วยอำนวยการ Administrative Support Section 1.2. […]

Read Article →