ชื่อตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม เป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม ภาษาอังกฤษ Positions of Judicial Service Officers 1. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม บริหาร Secretary – General of the Office Executive of the Judiciary 2. รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม Deputy Secretary – General of the Office of […]

Read Article →