ฉันถนัด…. ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

ถ้าจะบอกว่า  “ฉันถนัด ….”  ในภาษาอังกฤษนั้นมักใช้คำว่า Good at…..  โดยจะวางไว้หลัง Verb to be (is, am ,are)แล้วจะตามด้วยคำนาม จะใช้เมื่อเราต้องการบอกความสามารถหรือความถนัดของตนเอง เช่น ฉันถนัดทำอาหาร : I am good at cooking. ตัวอย่าง I am good at swimming. I am […]

Read Article →