หนวด, เครา หรือ จอน ภาษาอังกฤษว่ายังไงนะ

เราจะพูดว่า หนวด หรือ หนวดที่เครา หรือว่าจอน เป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรกันนะ ว่าแต่แล้วคำว่าแล้วในภาษาอังกฤษเขียนว่าอะไรกันละ มาดูกันเลย คำว่า หนวด ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Mustache คำว่า หนวดที่เครา ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Beard คำว่า จอน ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Sideburns ตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวกับ Mustache , Beard และ Sideburns I have a Beard. […]

Read Article →