คำว่า คุณภาพ มาตรฐานดี ไม่ได้มีแค่คำว่า Quality

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เมื่อเรานึกถึงคำว่า คุณภาพดี มีมาตรฐานที่ดี เรามักจะใช้คำว่า Quality ในการขยายและแต่งในประโยคนั้นๆ แต่ว่านอกเหนือจากคำว่า Quality แล้วยังมีคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายกันและสามารถนำมาพิจารณาเพื่อใช้ทดแทนกันได้ โดยคำศัพท์เหล่านั้นมีมากมายลองมาดูคำเหมือนและตัวอย่างประโยคที่ใช้กัน ดังนี้ STANDARD: เป็นคำนาม หมายถึง มาตรฐาน ระดับ เกณฑ์ ตัวอย่างประโยค The general standard of racing was abysmal. STATUS: เป็นคำนาม หมายถึง สภานะภาพ […]

Read Article →