คำแสลง คำย่อ ภาษาอังกฤษที่ใช้งานกันบ่อยๆในอินเตอร์เน็ต

มาดูคำแสลง คำย่อ ภาษาอังกฤษที่ใช้งานกันบ่อยๆในอินเตอร์เน็ตที่เพื่อนๆค่อยรู้กันไว้มีดังนี้ AFAIK = As far as I know = เท่าที่ฉันรู้ GMV = Got my vote = ได้คะแนนเสียงฉันแล้ว PC = Personal computer = คอม PC คอมพิวเตอร์ส่วนตัว FBO = Facebook […]

Read Article →