10 คำศัพท์ง่ายๆที่เด็กๆต้องรู้

มาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 คำศัพท์ง่ายๆที่เด็กๆนั้นจำเป็นต้องรู้ความหมายและต้องสะกดคำกันได้ด้วยนะ 1. Big หมายถึง ขนาดเล็ก, Small ขนาดใหญ่ 2. Good ดี, Bad เลว 3. Mom หรือ Mother แม่, Dad หรือ Father พ่อ 4. Dog หมายถึง สุนัข หมา, Cat หมายถึง […]

Read Article →