คำว่า มีชื่อเสียง นอกจาก Famous ยังมีคำไหนอีกบ้างนะ

คำว่า มีชื่อเสียง โด่งดัง หรือเป็นที่รู้จัก ในภาษาอังกฤษ ปกติเราจะใช้คำว่า Famous ที่เป็นคำคุณศัพท์ (Adj.) เพื่อขยายคำนามต่างๆ แต่เพื่อความหลากหลายในการใช้คำศัพท์มากขึ้น เราในฐานะผู้เรียนภาษาอังกฤษ เราควรจะเพิ่มคลังคำศัพท์เพื่อใช้ได้ในหลายๆมิติและบริบท ดังนั้นวันนี้เราจึงนำคำที่มีความหมายคล้ายๆ Famous มาฝากหลายคำเลยทีเดียว นอกจากคำศัพท์และความหมายแล้ว เรายังมีตัวอย่างประโยคเพื่อฝึกจำในโครงสร้างประโยคของแต่ละคำด้วย มาดูกันเลย OTHER WAYS TO SAY: FAMOUS Renowned หมายถึง มีชื่อเสียง ตัวอย่างประโยค It is […]

Read Article →