คำย่อของวิศวกรรมแต่ละสาขามีอะไรบ้างนะ

เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมว่าวิศวกรรมแต่ละสาขามีคำย่อที่ใช้กันมีอะไรบ้าง หรือบางคนอาจจะได้ยินฝรั่งเรียก EE ME IE ต่างๆ ซึ่งในบทความนี้มีเราจะมาทำความเข้าใจกับคำย่อที่ใช้เรียกวิศวกรรมสาขาต่างๆที่เป็นนิยมใช้กันในต่างประเทศอีกด้วย   EE ย่อมาจาก Electrical engineering วิศวกรรมไฟฟ้า ECE ย่อมาจาก Electrical and Computer Engineering วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ME ย่อมาจาก Mechanical Engineering วิศวกรรมเครื่องกล CE ย่อมาจาก Civil Engineering วิศวกรรมโยธา […]

Read Article →