ระดับความแรงของฝนตกในภาษาอังกฤษ

ถึงเวลาหน้าฝนแล้ว ว่าแต่เราสามารถบอกระดับความแรงของฝนที่ตกในภาษาอังกสฤษได้ไหมนะ ขอตอบว่าได้แน่นอนจ้า มาเริ่มกันที่ ฝนตกปรอยๆ ฝนตกหยิมๆ สามารถใช้คำว่า It’s sprinkling. It’s drizzling. ฝนตกธรรมดาๆ ฝนตกทั่วไปอะนะ สามารถพูดได้ว่า It’s raining. ฝนตกหนักมากๆ สามารถพูดได้ว่า It’s raining heavily. It’s raining hard. ฝนตกเทลงมาแบบฟ้ารั่ว(ตกแรงสุดๆ) สามารถพูดได้ว่า It’s pouring. It’s raining […]

Read Article →