รถ CBU CKD SKD คืออะไร ย่อมาจากอะไรกันนะ

เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นหรือเคยได้ยินคำศัพท์คำย่อเกี่ยวกับรถนำเข้ามาจากต่างประเทศว่าเป็นรถ CKD, SKD, หรือ CBU บางคนได้ยินแล้วก็อาจจะงงไม่เข้าใจว่าย่อมาจากอะไร มันคืออะไร แล้วมันหมายความว่าอะไรกันนะ CKD นั้นย่อมาจาก Complete Knocked Down คือการนำเข้าชิ้นส่วนอะไหล่จากมาจากต่างประเทศ (แต่อาจจะประกอบรวมกับชิ้นส่วนที่มีการผลิตในประเทศด้วยก็ได้) และนำมาประกอบเป็นตัวรถ SKD นั้นย่อมาจาก Semi Knocked Down หรือบางทีอาจจะเรียกว่า MKD หรือ Medium-Knocked-Down ก็คือการนำเข้าชิ้นส่วนอะไหล่จากมาจากต่างประเทศ (แต่อาจจะประกอบรวมกับชิ้นส่วนที่มีการผลิตในประเทศด้วยก็ได้) และนำมาประกอบเป็นตัวรถเช่นเดียวกับ CKD แต่ […]

Read Article →