Keyword ไว้ใช้ในการแก้ปัญหาด้วยเครื่องหมายคณิตศาสตร์

คำศัพท์สำคัญน่ารู้ที่จะนำเสนอวันนี้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับการนำไปใช้แก้ปัญหา เขียนเรียงความ หรือแก้โจทย์คณิตศาสตร์ก็ได้ โดยเป็น keyword สำคัญที่แบ่งตามเครื่องหมายคณิตศาสตร์หลัก 4 ชุด คือ บวก ลบ คูณ และหาร เรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามี keyword อะไรบ้าง Addition Words คำศัพท์แนวบวก + Subtraction Words คำศัพท์แนวลบ – + add + all together + […]

Read Article →

เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ในภาษาอังกฤษที่ควรรู้

ครั้งนี้มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องหมายแบบต่างๆ ทางคณิตศาสตร์แบบภาษาอังกฤษกัน เชื่อว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนอินเตอร์ เนื่องจากในหลักสูตร English Program นั้นทุกวิชาได้ออกแบบมาเป็นภาษาอังกฤษ แม้แต่วิชาคำนวณก็เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นความรู้พื้นฐานด้านเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์จึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและน่ารู้ ฉะนั้นมาดูกันเลย + เครื่องหมายบวก ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Plus / Positive – เครื่องหมายลบ ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Minus / Negative X เครื่องหมายคูณ ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Multiplied by ÷ เครื่องหมายหาร ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า […]

Read Article →

คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับคำนามเอกพจน์และพหูพจน์

ในภาษาอังกฤษนั้นมีคำนามหลายคำที่มีลักษณะพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นคำนามที่เป็นได้ทั้งพหูพจน์และเอกพจน์ในรูปเดียว หรือบางคำก็ดูเหมือนเป็นเอกพจน์แต่กลับเป็นพหูพจน์ก็มี เป็นต้น ดังนั้นวันนี้เรามาดู กลุ่มคำนามที่น่าสนใจ และควรจดจำไว้ใช้กับประโยคภาษาอังกฤษกัน กลุ่มคำนามที่เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ในรูปเดียวกัน Fish แปลว่า ปลา Deer แปลว่า กวาง Salmon แปลว่า ปลาแซวมอน Sheep แปลว่า แกะ Trout แปลว่า ปลาเทราต์ กลุ่มคำนามที่เป็นรูปเหมือนเป็นเอกพจน์แต่เป็นพหูพจน์ Police แปลว่า ตำรวจ People แปลว่า กลุ่มคน […]

Read Article →