ข้อดีข้อเสีย หรือว่า จุดเด่นจุดด่อย ภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงดีนะ?

มีใครสงสัยไหมว่า ถ้าเราพูดว่าข้อดีข้อเสีย หรือว่า จุดเด่นจุดด่อย เพื่ออธิบายถึงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือใครคนใดคนหนึ่ง เป็นภาษาอังกฤษจะพูดว่าอะไรดีนะ อันที่จริงเราสามารถพูดและเขียนได้หลากหลายแบบ เลยละสำหรับการอธิบายถึง ข้อดีข้อเสีย ตัวอย่างเช่น Strengths หมายถึง จุดแข็ง Weaknesses  หมายถึง จุดอ่อน Advantages หมายถึง ข้อได้เปรียบ Disadvantages หมายถึง ข้อเสียเปรียบ Reasons to support   หมายถึง   เหตุผลที่สนับสนุน Reasons to oppose   […]

Read Article →