ขโมย ภาษาอังกฤษใช้คำไหนได้บ้าง

คำศัพท์เกี่ยวกับโจร ขโมย นอกจาก Steal, stole, stolen ยังมีอีกหลายคำมากมายที่เราสามรถนำมาใช้ได้ มาเพิ่มคลังคำศัพท์ให้สมองของเราดีกว่า มาดูกันซิว่า มีคำไหนอย่างไงบ้าง Thieve = ขโมย, ยกเค้า, ลักทรัพย์ Thief   = ขโมย โจร Strip of = ขโมย Picker = ขโมย Scrounger = ขโมย Robbed […]

Read Article →