เมื่อคุณต้องการข้อมูลเพิ่มจะพูดเป็นประโยคในภาษาอังกฤษได้แบบไหนบ้างนะ

ในการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนย่อมมีโอกาสที่จะต้องได้ใช้ประโยคในการขอข้อมูลจากผู้อื่นอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปต่างถิ่น การทำงานที่ต้องได้ข้อมูลมาประกอบ การเรียนการศึกษาสิ่งต่างๆ การขอข้อมูลจึงเป็นปัจจัยในการทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นๆขึ้นจากเดิม แล้วถ้าหากข้อมูลที่เราจะขอเป็นภาษาอังกฤษล่ะ ? เราจะใช้ประโยคในการขอข้อมูล สอบถามข้อมูลนั้นๆ ได้อย่างไรบ้าง ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไป เรามีตัวอย่างประโยคเพื่อขอข้อมูลมาฝาก สามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมเลยจ้า Would you mind I’m looking for… I’d like to know… I’m calling to find out… I wonder […]

Read Article →