ระบบการปกครองภาษาอังกฤษ

ในยุคสมัยของแต่ละประเทศย่อมมีการปกครองในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และการอบรมสั่งสอนที่เป็นมรดกจากคนรุ่นหลัง รวมถึงการยอมรับกันในหมู่มากด้วย ครั้งนี้เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับการปกครองแต่ละแบบมาให้ศึกษากันว่าเค้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร Anarchy หมายถึง อนาธิปไตย Autocracy หมายถึง ระบอบเผด็จการ Communism หมายถึง คอมมิวนิสต์ Democracy หมายถึง ประชาธิปไตย Dictatorship หมายถึง อำนาจเผด็จการ Fascism หมายถึง ฟาสซิสต์ Federation หมายถึง สหพันธ์ , การจัดตั้งพรรคการเมือง Junta […]

Read Article →

ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจเห็นคำว่า PM ตลอด มันคืออะไร

จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ ตามสื่อต่างๆ มักจะได้พบเจอคำย่อ PM บ่อยๆ ซึ่งในบริบท ข่าวเศรษฐกิจและการเมืองเช่นนี้ PM ไม่ได้หมายถึงเวลา PM (Post Meridiem) ใช้เวลา หลังเที่ยงวัน ถึง ก่อนเที่ยงคืนหรือ AM (Ante Meridiem) ใช้เวลา หลังเที่ยงคืน ถึง ก่อนเที่ยงวัน แต่หากว่า PM ณ ที่นี้จะย่อมาจาก Prime Minister ที่แปลว่า […]

Read Article →