ประโยคถามทางภาษาอังกฤษรู้ไว้เมื่อไปเที่ยว

ถ้าใครชอบการเดินทาง รักการท่องเที่ยว ก็อย่าลืมเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วย เพราะเวลาเราเดินทางไปยังที่ต่างๆของโลก หรือต่างประเทศ ภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เราสื่อสารและนำพาเราไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ภาษาอังกฤษจะเป็นตัวพาคุณไปยังที่ๆคุณอยากไปดังนั้นเราควรมาเรียนภาษาอังกฤษไว้ อย่างไรก็ตามวันนี้เรามีประโยคถามทางเป็นภาษาอังกฤษที่น่ารู้มาฝากกัน ดังนี้ How do I find..? Could you tell me how to get to..? Where is..? Excuse me, How can I go to..? […]

Read Article →

Travel และ Trip ต่างกันอย่างไร

คำศัพทเรื่องท่องเที่ยวเป็นชุดคำศัพท์ที่น่าสนใจ และควรรู้ไว้เป็นความรู้รอบตัว วันนี้จึงมีรายละเอียดและการสะกดเกี่ยวกับ Travel และ Trip มาฝากนอกเหนือจากการใช้งานและตัวอย่างด้วย มาดูกัน Travel Verb: ถ้าเป็นกริยา จะหมายถึงการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งด้วยระยะเวลาที่ยาวนาน เช่น Kate travels to London one a year. Noun: ถ้าเป็นคำนามจะหมายถึง การเดินทาง แต่เราจะไม่ใช้ a travel นะ ตัวอย่างประโยค You should […]

Read Article →

บทสนทนาและคำถามเจอบ่อยเมื่อขึ้นรถไฟใต้ดิน

ความจริงแล้วที่ต่างประเทศนิยมการเดินทางไปไหนมาไหนด้วยรถโดยสารสาธารณะรถไฟประเภทต่างๆ เช่น รถไฟใต้ดิน รถไฟธรรมดา เป็นต้น ดังนั้นวันนี้เราจึงมีประโยคคำถาม บทสนทนาที่เจอบ่อยเมื่อขึ้นรถไฟใต้ดินมาฝากกัน Where is the nearest subway station? How do I get to the subway? Could you direct me to the nearest metro station? Where […]

Read Article →