5 หลักการในการเขียน essay ให้มีประสิทธิภาพ

การเขียน essay นั้นมีหลักการในการเขียน เพื่อให้การเขียนนั้นมีประสิทธิภาพและที่สำคัญก็คือการตอบโจทย์ของหัวข้อ essay ซึ่ง หลักการนั้นมีอยู่ด้วยกัน 5 ขั้นตอนนั้นก็คือ Ask a question: ถามคำถาม(ตั้งหัวข้อ) เมื่อมีคำถามก็จะต้องมีคำตอบซึ่งคำตอบนั้นเป็นสิ่งคนอ่านต้องการ ก็จะช่วยให้คนเขียนนั้นมุ่งไปที่คำตอบไม่ออกนอกเรื่อง (ออกทะเล) เพื่อให้ผู้อ่านได้คำตอบหลังจากได้อ่านแล้วนั้นเอง Write a thesis statement (answer the question) คำตอบของคำถาม ซึ่งคำตอบนั้นจะต้องชัดเจน (strongly) ผู้เขียนจะต้องมั่นใจในคำตอบ ไม่ใช่ไม่มั่นใจเขียนไปเดาไปไม่แน่ใจในเหตุผลของตัวเอง Write […]

Read Article →