ประโยคถามทางภาษาอังกฤษรู้ไว้เมื่อไปเที่ยว

ถ้าใครชอบการเดินทาง รักการท่องเที่ยว ก็อย่าลืมเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วย เพราะเวลาเราเดินทางไปยังที่ต่างๆของโลก หรือต่างประเทศ ภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เราสื่อสารและนำพาเราไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ภาษาอังกฤษจะเป็นตัวพาคุณไปยังที่ๆคุณอยากไปดังนั้นเราควรมาเรียนภาษาอังกฤษไว้ อย่างไรก็ตามวันนี้เรามีประโยคถามทางเป็นภาษาอังกฤษที่น่ารู้มาฝากกัน ดังนี้ How do I find..? Could you tell me how to get to..? Where is..? Excuse me, How can I go to..? […]

Read Article →