Performa invoice กับ Proforma invoice คำไหนถูกต้องกันแน่

2693815369_d554854cf9_b

สำหรับใครที่จะต้องทำการซื้อขายกับบริษัทจะต้องขอเอกสารใบ PI ซึ่งเป็นเอกสารที่ ผู้ขายจะต้องส่งให้ผู้ซื้อ เพื่อเป็นการเสนอหรือยืนยันการเสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในการขายสินค้านั้น ๆ
ว่าแต่ทีนี้ตัวย่อ PI นี้ย่อมาจากอะไรกันนะ

ก็ย่อมาจาก Performa invoice หรือ Proforma invoice ไง คำไหนกันหว่า
นั้นนะสิ Performa หรือ Proforma คำไหนถูกต้องกันแน่

คำที่ถูกต้องก็คือ PI นี้ย่อมาจาก Proforma invoice (Pro forma invoice)
ซึ่งคำว่า pro forma มาจากภาษาลาติน จากคำว่า as a matter of form หรือ for the sake of form นั้นเอง

ตอนเขียนหรือนำเอาไปใช้ ใช้ให้ถูกกันนะว่า Proforma invoice ไม่ใช่ Performa invoice