ภาษาอังกฤษ ขี้ลืม จะใช้คำไหน ?

จะพูดว่าแก้ตัวก็ไม่ใช่ซะทีเดียวคนเรามีผิดพลาดกันบ้างอะไรบ้าง บางครั้งก็ใจลอย ลืมนั่นลืมนี่ เป็นคนขี้ลืม ก็เป็นนิสัยลับๆของใครหลายคน แต่เมื่อไปทำงาน ไปเรียนหรือไปไหนก็ตามต้องเจอเหตุการณที่จะต้องพูดว่า ฉันนี่แย่จริงๆ เป็นคนขี้ลืม ในภาษาอังกฤษจะใช้คำไหนได้บ้างมาดูกัน โดยปกติ  Forgetful แปลว่า ขี้ลืม ชอบลืม, ขี้หลงขี้ลืม แต่ก็มักมีสำนวนในภาษาอังกฤษที่แสดงถึงว่า ขี้ลืม ใจลอย  ได้แก่ –          to forget things –          to be forgetful ตัวอย่าง I […]

Read Article →

Legitimate, illegal, Eligible คำศัพท์น่ารู้ ที่คนมักเข้าใจผิดเสมอและออกข้อสอบบ่อยมาก

บางครั้งอ่านบทความมักเจอคำศัพท์ หลายคำที่เรามักจะเข้าใจผิด สับสนกับความหมายอยู่เรื่อย หรือแม้แต่ในข้อสอบเองก็มีคำพวกนี้มาหลอกเราให้เราสับสนเล่น ดังนั้นเพื่อความชัดเจนและให้สามารถนำคำศัพท์นั้นๆไปใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ครั้งนี้จะเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามกัน แต่เขียนหรือมองไวๆคิดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันดังนี้ Legitimate เป็น adj. มีความหมายว่า ถูกต้องตามเหตุผล ตามตรรกะ ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ตามทำนองคลองธรรม ซึ่งจะตรงข้ามกับคำว่า illegitimate (adj.) ที่แปลว่า ซึ่งผิดกฎหมาย ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมาย หากสังเกตดีๆ ก็จะพบว่า เป็นคำเดิม Legitimate หากให้ความหมายตรงข้าก็เติม prefix –il ลงไปนั่นเอง ในขณะที่ […]

Read Article →

กลุ่มคำศัพท์ การแก้ไข ปัญหา พัฒนา ต้องรู้!!

คำศัพท์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา การพัฒนา เป็นคำศัพท์ที่จำเป็นควรรู้และมักแทรกอยู่ในประโยคเกี่ยวกับการทำงานของเรา หรือแม้แต่การใช้ในชีวิตประจำวันก็มักนำมาใช้บ่อยๆ เรามาดูกันว่าศัพท์เหล่านั้นมีอะไรบ้างที่ต้องรู้ Problem (N) = ปัญหา เรื่องยุ่งยาก เรื่องลำบาก Solution (N) = วิธีแก้ปัญหา, คำตอบ, ทางออก, คำอธิบาย Alternative (N) = ทางเลือก Solve (V) = แก้ไขปัญหา แก้, แก้ไข, เคลียร์, เฉลย, […]

Read Article →

มาดูหลักการจำเรื่อง Tense ว่าอะไรคู่กับอะไร!!

หลายครั้ง ข้อสอบ มักชอบถามเสมอๆ เอา Tense นั้นไปใช้กะ Tense นี้ อะไรคู่กะอะไร มาดูกัน – Past Continues Tense จะคู่กันกับ Past Tense โดย เหตุการณ์ Past Continues กำลังดำเนินอยู่ แล้วมี เหตุการณ์ Past Tense เข้ามาขัดจังหวะ หรือมาแทรก ตัวอย่าง I […]

Read Article →

Grammar การเปรียบเทียบ Comparative Adj.

Adj. หรือ คำคุณศัพท์ เป็นคำที่ขยาย คำนามให้ชัดเจนหรือเฉพาะเจาะจงขึ้น ซึ่งคำคุณศัพท์ ได้แก่ สูง ร้อน เย็น ใหญ่ หล่อ สวย เป็นต้น ส่วน Comparative คือการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ดังนั้น Comparative Adj. คือการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ หรือขั้นกว่านั่นเอง ตัวอย่าง Sue is a smart girl. Sue is […]

Read Article →

Who’s and Whose !!!??

Who’s ย่อ มาจาก who is… พูดเร็วๆ เลยติดเป็น who’s หมายถึงบุคคล ถามว่าเป็นใคร ? ตัวอย่าง Who’s your friend? Who’s the boss? เป็นต้น Whose ถ้าแปลกแบบตรงๆก็แปลว่า ของใคร เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของ ตัวอย่าง The restaurant whose walls were made […]

Read Article →