คำศัพท์ที่เข้าใจผิดบ่อยๆ Worse waste และ worth

เคยไหม คำศัพท์ที่สะกดคล้ายกันเกือบเหมือนกัน เราก็คิดว่ามันก็คงความหมาย คือๆกัน เหมือนๆ กัน แต่หารู้ไม่ว่าคำบางคำให้ความหมายและความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อย่าได้เผลอ ไปใช้ผิดเป็นอันขาด !! เอาล่ะ มาดูกัน พวกคำ Worse waste และ worth ออกข้อสอบก็บ่อย เป็นช้อยลวงเราก็บ่อย Waste แปลว่า เสีย ไม่จำเป็น คำนี้มักจะใช้กับพวก เวลา พลังงาน เงิน และความสามารถ เป็นต้น ตัวอย่าง […]

Read Article →

Belong to กับ Belong with ต่างกันไหม?

เคยได้ยินเพลง You Belong With Me ของ Taylor Swift ไหม?! “ If you could see             ถ้าคุณได้พิจารณา That I’m the one               จะเห็นว่าฉันเป็นคนหนึ่ง Who understands you   ที่เข้าใจคุณ Been here all along         อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ต้น So […]

Read Article →

Have & Have got

รู้กันหรือไม่ว่า  Have และ  Have got ในความหมายว่า มี หรือ เป็นเจ้าของ (possess, own) สามารถใช้แทนกันได้นะ แต่นิยม  ใช้ Have got มากกว่า โดยห้ามใช้รูป Continuous ตัวอย่าง Patty has got three brothers.     หรือ         Patty has three brothers. […]

Read Article →

มาดูหลักการใช้ของคู่ที่สับสนบ่อย Present continuous & Present simple แบบเน้นๆ [Part2]

จาก [Part1] มาดูกันต่อในส่วนของ ประเด็นของคำที่ควรรู้ ว่าอันไหน ไม่สมควรใช้ Continuous tense ชุดคำ See Hear Smell Taste  โดยปกติ See Hear Smell Taste จะใช้ Present simple โดยจะไม่ใช้ Present Continuous และจะใช้ Can ร่วม ในโครงสร้าง Can+ See/Hear/Smell/Taste […]

Read Article →

มาดูหลักการใช้ของคู่ที่สับสนบ่อย Present continuous & Present simple แบบเน้นๆ [Part1]

อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า Present continuous (is/am/are + V.ing) นั้นเป็น tense กาลเวลาต่อเนื่องของการกระทำที่เกิดขึ้นตอนนั้น แต่ก็จะมีกริยาบางคำไม่สามารถแสดงการกระทำได้ (action verb) หมายถึง ไม่สามารถเติม –ing สงสัยล่ะซิตัวอย่าง เช่น like แบบนี้ จะไม่ใช้ liking จาก they are liking. ต้องเป็น They like. แล้วทีนี้ จะรู้ได้ไงว่ามีกริยาคำไหนบ้าง […]

Read Article →

เจาะลึก Present Simple Tense ใช้ง่าย

Present Simple Tense เป็น tense พื้นฐานเบื้องต้นที่ใช้ง่าย ใช้คล่อง หากแต่ เพื่อเพิ่มความรู้การใช้ง่ายใช้คล่องของ Present simple ให้แม่นให้เป๊ะยิ่งขึ้น ครั้งนี้มาเจาะลึก แบบ get deep into. จากที่เคยบอกไปแล้วว่า  Present Simple มีโครงสร้าง Subject + V1 ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงเสมอ กิจวัตรประจำวัน และเหตุการณที่เป็นความจริงขณะพูด แต่เพื่อให้เพิ่ม know how […]

Read Article →

Whose

คำว่า Whose เป็นอะไรที่ทำให้งง ตลอดเวลาจริงๆ เลย ครั้งนี้ มาดูความหมาย วิธีการใช้ และตัวอย่างประโยคให้ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำไปใช้งานกันเถอะ จะได้ไม่ งง กันอีกต่อไป Whose แปลว่า ของใคร โดยจะวางหน้าสุดของประโยค จะใช้เป็นประโยคคำถามว่าของใคร หรือต้องการทราบว่าสิ่งๆนั้นเป็นของใคร หรือเรียกว่าถามหาเจ้าของนั่นเอง ตัวอย่าง Whose cell phone is this? มือถือนี้ของใคร? Whose car is that? […]

Read Article →