HP ย่อมาจากอะไรนะ

เพื่อนๆเคยเจอคำย่อคำคำนี้ไหม คำว่า HP มีใครสงสัยบ้างว่ามันย่อมาจากอะไรแล้วแปลว่าอะไรกันนะ

คำตอบก็คือ คำว่า HP นั้นย่อมาจาก Hand phone นั้นก็แปลว่ามือถือนั้นเอง

สำหรับคำว่ามือถือนั้นเราสามารถเรียกได้แล้วแบบ ไม่ว่าจะเป็น Cell phone, Mobile phone หรือแม้กระทั่ง Hand Phone เป็นต้น

ซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะเจอคนทางมาเลเซียหรือสิงคโปรใช้คำย่อ HP แทนคำว่ามือถือกันบ่อยๆ

 

ตัวอย่างการใช้งานในประโยคก็เช่น

Could I have your HP no?

 

เอาละทีนี้เพื่อนๆก็คงจะรู้กันแล้วนะว่าคำย่อคำว่า HP นั้นหมายถึงมือถือ นั้นเองหากเจอคำย่อ HP เมื่อไรคราวนี้พวกเราก็จะนึกออกกันแล้วละว่าหมายความว่าอะไร