Excursion คืออะไร

ตอนที่เรามาเรียนภาษาที่ออสเตรเลียในช่วงแรก เราได้มีโอกาสไป Excursion หลายที่ ตอนแรกๆ ได้ยินคำนี้มาก็ แปลกใจเพราะไม่รู้จักมาก่อน แต่พอคุณครูอธิบายและพาไปจึงพอจะเข้าใจคำว่า Excursion มากขึ้น ซึ่งก็หมายถึงการออกไปทัวร์ ไปทัศนะศึกษาในสถานที่ต่างๆ ซึ่งที่ต่างประเทศนี้เค้าจะเน้นการเรียนรู้แบบใช้ได้จริง ไม่ได้เน้นการเรียนเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น หากแต่จะสอนการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนด้วย โดยแต่ละเทอมจะมีพานักเรียนไปทัศนะศึกษาโดยประมาณ 2 ครั้งต่อเทอม

และแต่ละครั้งที่ไป Excursion นั้นก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทำ หรือให้นักเรียนได้ศึกษาอย่างอิสระ และกลับมาเล่าและนำเสนอเรื่องราวที่ได้ละคนได้ไปพบเจอกันมา โดยแต่ละที่ที่ได้ไป ก็จะเป็นสถานที่ดังๆของ Melbourne ต่างๆ ทั้ง แกลเลอรี่ , พิพิธภัณฑ์ ,ในเมือง และแหล่งธรรมชาติต่างๆ และการไป Excursion แต่ละครั้งมักจะพบเห็น นักเรียนต่างสถาบัน ต่างระดับชั้น ตั้งแต่เด็ก อนุบาล ไป จนถึง มหาวิทยาลัย มาดูงานกันเป็นประจำ จะทำให้เห็นว่าได้ว่า ที่ต่างประเทศเค้าเน้นและให้ความสำคัญกับการศึกษานอกห้องเรียนเป็นหลัก ซึ่งจะแตกต่างกับการเรียนในเมืองไทย ดังนั้นการมาเรียนภาษาในต่างประเทศจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นในการพัฒนาทักษาทางภาษาที่ในประเทศไทยยังมีน้อยเมื่อเทียบกับการเรียนที่ต่างประเทศ ไว้ถ้ามีโอกาสเราจะเอาภาพบรรยากาศการไป Excursion ตอนเรียนภาษามาฝากกันจะได้เรียนรู้ เห็นภาพ และอาจจะมีคำศัพท์แปลกใหม่มาฝากกันเพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยกันนั่นเอง

คำศัพท์ทิ้งท้าย
Excursion (N.) แปลว่า การเที่ยว, การเดินทางระยะสั้น