“Concierge” คำนี้ต้องรู้เมื่อคุณไปโรงแรม

Concierge

เวลาคุณเดินทางไปต่างประเทศ มีโอกาศไปพักโรงแรมต่างๆมากมาย หลายครั้งที่คุณต้องเรียนรู้และจดจำประโยค คำศัพท์ภาอังกฤษต่างๆสำหรับการเข้าพักโรงแรม การเอาตัวรอดจากสถานการณ์โดยทั่วไป ถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะพบปัญหา ต้องการความช่วยเหลือจากทางโรงแรม ส่วนใหญ่เราก็จะติดต่อพนักงานที่ lobby หรือบางทีเมื่อเรามาถึงโรงแรมก็จะมีพนักงานมาช่วยยกกระเป๋าให้เรา ซึ่งทราบไหมว่า พนักงานที่คอยอำนวยความสะดวกเรา ช่วยเหลือเรา เค้ามีชื่อเรียกนะ บางคนที่เคยพักโรงแรมบ่อยๆก็จะคุ้นกับคำศัพท์คำนี้เป็นอย่างดี แต่บางคนที่ไม่ค่อยได้เดินทางอาจจะไม่เคยเห็นคำๆนี้มาก่อนเลยก็เป็นได้ ซึ่งพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เค้าเรียกกันว่า Concierge อ่านว่า “คอน-เซียช” แต่ภาษาฝรั่งเศส อ่านว่า “กอง-ซี-แอช” Concierge ความหมายคือ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

Concierge คำๆนี้จริงๆมาจากภาษาฝรั่งเศส ซึ่งหมายถึง คนที่เฝ้าประตู หรือบางครั้งเราอาจจะใช้คำอื่นเรียกแทนพวกเขาแบบที่เคยได้ยิน เช่น Bell, Doorman โดยพนักงานที่ช่วยเหลือเรา ยกกระเป๋าเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายทั้งหมด จึงนิยมเรียก Doorman และสำหรับ Bell นั้นเราจะสังเกตเห็นบ่อยตามโรงแรมจะมีประดิ่งไว้สำหรับเรียกเจ้าหน้าที่เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือ ดังภาพ ฉะนั้น กระดิ่งบ้างครั้งก็เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของ Concierge ได้เช่นกัน หวังว่าครั้งต่อไปเมื่อไปโรงแรมจะเรียกหรือเอ่ยถึงเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับเราได้ถูกต้องนะ